Bygglaget Östersund AB

Ett nystartat företag med anstälda får tidigare Krokomsbyggtjänst med motto att "Din plan är vår plan!"

ETT NYTT BYGGFÖRETAG
Bygglaget Östersund AB bildades 2016-05-10 och har hela Jämtland som geografiskt arbetsområde. Stationeringsort och kontor är beläget i Ås, Krokoms Kommun. Våra medarbetare och ägare har en lång tradition och många års arbetslivserfarenhet inom byggbranschen i Jämtlands Län och är därigenom kända och respekterade inom sitt gebit. Tillsammans har vi lång erfarenhet av byggentreprenader! Våra blivande och tilltänkta kunder är fastighetsägare och förvaltare, statliga bolag, landsting, kommuner, kommunala bolag, byggentreprenadföretag, bostadsrättsföreningar, industrier och privatpersoner. Med styrning på miljö och kvalitetsarbete ska vi uppnå våra kunders förväntningar och samtidigt bidra till ett bra och hållbart samhälle.