ROT-TJÄNSTER

Bygglaget Östersund AB fakturerar arbetet exklusive ROT-avdraget och söker sedan avdraget direkt från skattemyndigheten.

BYGG OM HEMMA!
Reparationer, underhåll och om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag om det utförs i, eller i nära anslutning till, en bostad som du äger och bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.

SÅ FUNGERAR ROT-AVDRAGET
Bygglaget Östersund AB ansöker om rotavdraget åt dig! Därefter drar vi av en del av arbetskostnaden på fakturan till dig. Avdraget är på max 50 000 kronor per år och person. Observera att du måste ha betalat tillräckligt med skatt för att kunna få avdrag för rot-arbete.

Läs mer om ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida"