BYGGTJÄNSTER

Bygglaget Östersund AB utför både små och stora byggjobb. Vi hjälper dig med alla delar i ditt byggprojekt.

Bygglaget Östersund AB arbeten består som regel av kortare jobb av renoveringskaraktär, utförs ofta på löpande räkning, fast pris och avtal är också vanligt förekommande (projektlängd vanligen från en arbetsdag upp till tre veckor). I en del fall utför företaget dessa jobb som totalentreprenör och även här har vi då samordningsansvar för övriga yrkesgrupper mot slutkund. Fördelen med detta är också att kunden bara behöver ha en motpart. I vissa fall kräver denna tjänst att vi snabbt kan mobilisera insatser om något hänt t.ex. försäkringsärenden orsakade av väder och vind.

vi utför arbeten åt privatpersoner, fastighetsbolag, försäkringsbolag, samt sågverksindustrin, men givetvis utför vi även arbeten för andra bolag i Jämtland. Efter slutfört projekt besiktas eller avsynas utfört arbete efter önskemål från kund. Vi åtar oss alla typer byggserviceprojekt."""